Javanese translation team

Sugeng Rawuh.
Pårå sedérék sutresnå lan penggiat Drupal. Månggå sami nerjemahaken polatan (interface) Drupal kanthi sesarengan. Sakmenikå sampun kulå wiwiti, mbok bilih taksih kathah kekirangan lan kalepatanipun månggå sami dipun gotong-royong.

Sugeng Makaryå.
Javanese translation team
Central Java - Indonesia

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (44.14 KB)2011-Jun-022011-Jul-14
Drupal core6.38Download (167.33 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Drupal core7.56Download (448.2 KB)2017-Sep-282018-Feb-17
Drupal core8.5.0-beta1Download (195.93 KB)2018-Feb-092018-Feb-17

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.18, 6.x-3.2, 7.x-3.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (908 bytes)2011-Jan-122011-Jul-13
Views6.x-2.18Download (461 bytes)2015-Feb-142018-Feb-17
Views6.x-3.2Download (14.09 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Views7.x-3.18Download (13.42 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.13, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (6.09 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.13Download (6.24 KB)2018-Feb-042018-Feb-17
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (1.32 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► Token5.x-1.15, 6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token5.x-1.15Download (531 bytes)2011-Jan-122011-Jul-13
Token6.x-1.19Download (3.71 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Token7.x-1.7Download (1.75 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Token8.x-1.1Download (1.56 KB)2017-Dec-202018-Feb-17
► Pathauto5.x-1.2, 5.x-2.4, 6.x-1.6, 6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto5.x-1.2Download (509 bytes)2011-Jan-132011-Jul-12
Pathauto5.x-2.4Download (474 bytes)2011-Jan-142011-Jul-14
Pathauto6.x-1.6Download (879 bytes)2012-Jun-292018-Feb-17
Pathauto6.x-2.0Download (948 bytes)2012-Jun-292018-Feb-17
Pathauto7.x-1.3Download (1.01 KB)2015-Oct-102018-Feb-17
Pathauto8.x-1.0Download (1.09 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► Libraries API6.x-1.0, 7.x-1.0, 7.x-2.3, 8.x-3.0-alpha1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API6.x-1.0Download (619 bytes)2012-Jun-252018-Feb-17
Libraries API7.x-1.0Download (619 bytes)2012-Jun-252018-Feb-17
Libraries API7.x-2.3Download (1.58 KB)2016-Aug-232018-Feb-17
Libraries API8.x-3.0-alpha1Download (1.47 KB)2018-Jan-272018-Feb-17
► Administration menu5.x-1.2, 5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-1.2Download (494 bytes)2011-Jan-072011-Jul-16
Administration menu5.x-2.8Download (617 bytes)2011-Jan-132011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (771 bytes)2011-Jan-162011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (635 bytes)2015-Feb-222018-Feb-17
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (853 bytes)2011-Jan-132011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (1.08 KB)2014-Dec-222018-Feb-17
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (3 KB)2011-Jan-162011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (2.8 KB)2011-Jan-132011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (2.19 KB)2011-Jan-172011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (3.31 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Date7.x-1.0-alpha2Download (1.34 KB)2011-Jan-272011-Jul-14
Date7.x-2.10Download (2.65 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.16, 8.x-5.0-rc3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (1.83 KB)2011-Jan-172011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (1.86 KB)2011-Jan-132011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (2.02 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
Webform6.x-3.22Download (5.31 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
Webform7.x-3.27Download (4.85 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Webform7.x-4.16Download (6.06 KB)2017-Oct-062018-Feb-17
Webform8.x-5.0-rc3Download (8.69 KB)2018-Feb-042018-Feb-17
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (1.55 KB)2011-Jan-262011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (1.66 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Wysiwyg7.x-2.4Download (2.16 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (1.12 KB)2011-Feb-232011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (2.51 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
IMCE6.x-2.6Download (1.93 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
IMCE7.x-1.11Download (1.99 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
IMCE8.x-1.6Download (1.94 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► Google Analytics5.x-1.9, 6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.4, 8.x-2.2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics5.x-1.9Download (763 bytes)2011-Jan-122011-Jul-16
Google Analytics6.x-1.4Download (890 bytes)2017-Sep-212018-Feb-17
Google Analytics6.x-2.3Download (928 bytes)2017-Sep-212018-Feb-17
Google Analytics6.x-3.6Download (1.02 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Google Analytics6.x-4.3Download (1.58 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Google Analytics7.x-1.4Download (1.69 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Google Analytics7.x-2.4Download (1.74 KB)2017-Sep-252018-Feb-17
Google Analytics8.x-2.2Download (1.72 KB)2017-Sep-252018-Feb-17
► Entity API7.x-1.9, 8.x-0.1, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.9Download (8.71 KB)2018-Feb-142018-Feb-17
Entity API8.x-0.1Download (1.35 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Entity API8.x-1.0-beta1Download (1.29 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.5, 8.x-4.0-beta3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (682 bytes)2011-Jan-172011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (673 bytes)2017-Sep-212018-Feb-17
Backup and Migrate6.x-2.7Download (1.55 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Backup and Migrate7.x-2.8Download (1.75 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Backup and Migrate7.x-3.5Download (2.02 KB)2018-Feb-052018-Feb-17
Backup and Migrate8.x-4.0-beta3Download (1.17 KB)2017-Oct-122018-Feb-17
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (1.96 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.18Download (1.84 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
► CAPTCHA5.x-3.3, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.5, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-3.3Download (470 bytes)2011-Jan-072011-Jul-16
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (6.92 KB)2011-Jan-122011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (9.21 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
CAPTCHA7.x-1.5Download (7.97 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (6.01 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► jQuery Update6.x-1.1, 6.x-2.0-alpha1, 7.x-1.0, 7.x-2.7, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update6.x-1.1Download (466 bytes)2011-Jan-092018-Feb-17
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (504 bytes)2011-Jan-262011-Jul-11
jQuery Update7.x-1.0Download (488 bytes)2012-Jun-092018-Feb-17
jQuery Update7.x-2.7Download (561 bytes)2015-Oct-222018-Feb-17
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (715 bytes)2017-Mar-292018-Feb-17
► Views Slideshow6.x-1.0-beta2, 6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-1.0-beta2Download (488 bytes)2011-Jan-122011-Jul-13
Views Slideshow6.x-2.5Download (941 bytes)2016-Dec-262018-Feb-17
Views Slideshow6.x-3.1Download (635 bytes)2016-Dec-262018-Feb-17
Views Slideshow7.x-3.9Download (810 bytes)2017-Jun-082018-Feb-17
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (786 bytes)2015-Aug-262018-Feb-17
Views Slideshow8.x-4.6Download (848 bytes)2017-Nov-182018-Feb-17
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (3.34 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
Rules7.x-1.0-alpha2Download (2.34 KB)2011-Jan-312011-Jul-11
Rules7.x-2.10Download (4.4 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
Rules8.x-3.0-alpha3Download (2 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (731 bytes)2011-Jan-142011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (999 bytes)2017-Sep-212018-Feb-17
XML sitemap6.x-2.1Download (1.83 KB)2017-Sep-212018-Feb-17
XML sitemap7.x-2.3Download (1.57 KB)2017-Sep-222018-Feb-17
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (1.39 KB)2017-Sep-212018-Feb-17

More downloads are available. These are just the top projects among 19754 projects translated on this server.