La guia d'usuari és un projecte Drupal (com si fos un mòdul o tema contribuït) per a la reescriptura de l'actual guia existent a la documentació del Drupal. Aquesta nova guia, com explica a la pàgina del projecte, s'estructura amb un conjunt de fitxer amb extensió txt i permet que es puguin traduir d'una forma fàcil.

A la nova documentació en línia podeu veure les pàgines de tota la guia i accedir a la seva traducció.

Procés de traducció de la guia

Existeix un component específic per a cada llengua de la guia dins de la issue queue del projecte des del qual podeu veure la feina feta i la que queda per fer.

Hi ha dues formes diferents per poder traduir la guia, segons els nostres coneixements de les eines de desenvolupament.

Usant Git i pegats

Per a poder traduir la guia, els passos a seguir, són els de qualsevol issue queue:

  1. Descarregar-nos el projecte mitjançant Git.
  2. Accedir a la issue queue i assignar-nos la tasca del fitxer en el que volem treballar.
  3. Una vegada traduït, generar un pegat pel fitxer traduït en qüestió i pujar-lo a la issue i canviar-ne l'estat per "Needs review".
  4. Una vegada fet això, els revisors, revisaran la traducció i faran els apunts pertinents. Si és correcte, es pujarà al repositori donant el crèdit a la persona que ha fet la traducció.

Per aquells que no tingueu domini de Git, podeu veure'n les ordres més generals per a fer aquestes tasques descrites a la documentació del projecte.

Traducció per interfície gràfica

Per tal que el procés de traducció amb Git no sigui un escull per aquella gent que vulgui col·laborar en la traducció de la guia i no tingui els suficients coneixements d'aquestes eines, s'ha ideat un altre sistema per a poder traduir i pujar les traduccions.

Si accedim a qualsevol pàgina de la guia, com per exemple https://www.drupal.org/ca/docs/user_guide/ca/planning-chapter.html podem veure a la barra lateral dreta una sèrie d'enllaços per poder editar el fitxer font de l'anglès amb el text "Edit AsciiDoc source file" per exemple.

A la nova pàgina on accedim, disposarem d'un editor de text ric on podrem fer la traducció de la pàgina i just al final d'aquest, apareix un botó amb el text "Download new file" que ens permetrà descarregar un fitxer amb el format correcte i la traducció feta.

Llavors, seguint aquest flux, els passos serien:

  1. Accedir a la issue queue i assignar-nos la tasca del fitxer en el que volem treballar.
  2. Accedir a la guia a la pàgina que volem traduir. Accedir a la pàgina amb l'editor ric, traduir el text i descarregar-nos el fitxer.
  3. Pujar aquest fitxer a la issue i canviar-ne l'estat per "Needs review".
  4. Una vegada fet això, els revisors, revisaran la traducció i faran els apunts pertinents. Si és correcte, es pujarà al repositori donant el crèdit a la persona que ha fet la traducció.