I http://localize.drupal.org/node/3189#comment-23784 skrev icc

Når det gjelder «mappa» syns jeg det burde hete «mappen», det høres litt mer norsk ut.

Dette har vært diskutert noen ganger før, men det kan jo være greit å ta opp igjen til glede for nye lesere :-)

I retningslinjene våre har vi

3. Vær konsekvent i språklig stil

For både nynorsk og bokmål bruker vi samme språknormal som skolelinux-oversettelsene, se Språklege retningslinjer for omsetjing av programvare til norsk.

For en hel masse ord er både -a og -en korrekt grammatikk, og vi vil finne begge deler i ordbøkene. Forskjellige folk har forskjellig personlig smak mhp. dette, og varianter som passer bra på noen typer nettsteder kan passe dårlig på andre. Vi kan bruke masser av tid på å krangle om hvert enkelt tilfelle (sida eller siden? blokka eller blokken? mappa eller mappen? osv. osv.) Eller vi kan velge en eller annen norm, og holde oss til den. I tidligere diskusjoner har vi bestemt oss for å følge de språklige retningslinjene for oversetting av fri programvare (http://i18n.skulelinux.no/retningslinjer.html). Personlig ville jeg foretrukket litt flere -a-endelser, jeg synes både "siden" og "adressen" høres veldig formelt ut. Men jeg vil mye, mye heller at vi følger denne normalen enn å måtte diskutere hver eneste endelse.

Tidligere diskusjoner:
http://localize.drupal.org/node/802
http://drupalnorge.no/innlegg/forum/innlegg-958
http://www.drupalnorge.no/innlegg/forum/innlegg-999

Comments

Jeg stemmer for en-endelser siden vi bruker Drupal i profesjonell sammenheng, og da høver det seg mye bedre å være formell.
Søker du f. eks. på «Mappa er opprettet» og «Mappen er opprettet» og ser på antall treff vil du fort finne ut av hva som er mest vanlig.

Betyr det at du er for å bruke konsekvent -en-endelser i alle valgfrie former? Det hadde vi før, og la om etter diskusjon og enighet blant de som oversatte mest. Det var veldig formelt, og det er slett ikke alle profesjonelle sammenhenger som passer til så formelt språk, f.eks. nettsider beregna på ungdommer, idrettsklubber, sosiale nettverk, nettbutikker...