Narito ang ilang mga panimulang patnubay sa pagsasaling-wika ng Drupal sa Filipino. Habang tayo ay nagsasaling-wika, maaari tayong magpasiya ng mas tiyak na mga patnubay upang mapahusay ang pagsalin ng Drupal sa Filipino. Ang pahinang ito ay isang wiki, ibig sabihin ay maaari mong baguhin ang teksto ng pahinang ito.

Ang payo mula sa "Linux for Schools: Localization and Translation" ay isang puntong magandang isaalang-alang:

Ang iyong gawain ay ... ipahatid ang nilalaman, kaya huwag matakot na lokalisahin ang orihinal na teksto kahit na ito'y ibang-iba (dapat akma, siyempre). Basahin ang orihinal na teksto, unawain ang nilalaman nito, at isaalang-alang kung paano mo nais na ibalangkas ang teksto sa iyong wika (kung hindi mo pa naririnig ang orihinal na teksto).

Mas madaling maintindihan ang Drupal kung ang mga tagapagsalin ay makayang maging pare-pareho sa paggamit ng mga salita. Kung iyong isasalin ang isang salita sa ibat-ibang singkahulugan nito, mahihirapan ang mga tao na maintindihan na ang tinutukoy sa Drupal ay parehong tampok o pag-andar.

Mahalaga rin na alamin ang estilo ng pagsasaling-wika ng proyekto. Tandaang gumamit ng konserbatibo at pormal na Filipino.

Isalin ang mga salita at teknolohiyang pang-internet at pigilin muna ang sarili sa paggamit ng mga katumbas na salita sa Ingles.

  • Alamin muna kung may akmang salita o terminoholiya sa Tagalog. Kung mayroon, gamitin ito.
  • Kung wala, suriin kung may akmang salita mula sa mga pinaka-malalawak na wika ng Pilipinas gaya ng Cebuano, Ilokano, Hiligaynon, Waray-Waray, Kapampangan, Northern Bicolano, Chavacano, Pangasinense, Southern Bicolano, Maranao , Maguindanao, Kinaray-a, at Tausug.
  • Kung wala pa rin, suriin pa kung may akmang salita mula sa iba pang wika ng Pilipinas.
  • Kung walang akmang salita o terminolohiya mula sa mga wika ng Pilipinas, maari mong itranslitereyt ang salita mula sa ingles papuntang Tagalog (halimbawa: account -> akawnt, computer -> kompyuter). Tandaang ang pagta-translitereyt ay papuntang Tagalog at hindi Filipino, dahil ang Filipino ay may mga titik na C, F, J, Ñ, Q, V, X, Z na hindi ginagamit sa pagtatranslitereyt.
  • Kung talagang mas magandang hindi isaling-wika ang mga terminolohiya at salita, gamitin ang Ingles na salita. (halimbawa: internet)

Kung ikaw ay hindi sigurado sa mga katumbas na salita, subukang makipag-ugnay sa departamento ng iyong wika mula sa mga pinagpipitaganang pamantasan sa iyong bansa o sa isang kawanihan na nangangalaga ng iyong wika. Huwag matakot na gamitin o ipakilala ang mga bagong salita kung ito ay maging saligan. Tandaan, nang ipinakilala ang salitang "mouse" (pang-kamay na aparato upang makipag-ugnay sa isang kompyuter), ang salita ay kinutya at pinagtawanan.

Ang orihinal na teksto ay base sa http://drupal.org/node/13220.

Magsaling-wika na!

Groups audience: