Ser at «Directory» er oversatt med «Mappe», men burde det ikke vært oversatt med «Katalog»? Tror det er mer rett å kalle «Folder» for «Mappe».

Comments

Dette er ferdig diskutert - som det står i fellesordlista:

directory = mappe (eg. «katalog», men vi vil bruke bare ett ord for både «folder» og «directory»)

Okei, da beklager jeg denne posten. Har du noen lenke til diskusjonen?

Må bare få legge til at jeg syns det høres fryktelig uproft ut med meldingen «Mappa ... har blitt opprettet.». I mine ordbøker er «directory» oversatt med «katalog», så er det en spesiell grunn til at vi ikke kan kalle en hest for en hest?

Det har ikke vært diskutert spesielt for Drupal (http://drupalnorge.no/innlegg/ordliste/engelsk-norsk/innlegg-363), men vi bestemte oss for en stund siden å følge den norske Fellesordlista hvis ikke det er sterke grunner til noe annet (diskusjon: http://www.drupalnorge.no/innlegg/forum/innlegg-685). Vi laget en term for å identifisere de ordene der vi har bestemt oss for å avvike: http://drupalnorge.no/taxonomy/term/616 (Jeg tror det er litt flere oppføringer som avviker, Noen (TM) burde gå gjennom og merke...)

Fellesordlista er her: http://i18n.skulelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html, og oppføringene diskuteres her: https://lister.ping.uio.no/mailman/listinfo/i18n-no, så hvis du starter en diskusjon og får endret oppføringa i Fellesordlista regner jeg med at det er enkelt for deg å overtale resten av oss til at vi følger etter for Drupal. Nå vet jeg ikke hva skikk og bruk er på den lista mhp. å ta opp gamle diskusjoner, du kan jo evt. starte med å spørre om det.
Du kan søke i gamle diskusjoner på lista, jeg ser det er en tidligere diskusjon om mappe kontra katalog: http://search.gmane.org/search.php?group=gmane.comp.internationalization...

Kom ikke med den! Dette er "ferdig diskutert". Dette er ikke diskutert i norske Drupals forskjellige fora, selv om fellesordlista etter min mening bør være rettningsgivende, er den heller ikke absolutt.

Ordene "directory" og "folder" har, selv om de ofte sammenfaller, to ulike betydninger. I allefall på Windows-maskiner. På Windows-maskiner i motsetning til Mac og Linux, betyr "Directory" og "Folder" to forskjellige ting.

I Windows er "Directory" DOS-navnet på tilsvarende mappe. DOS-navnet er begrenset til 8 tegn og tillater ikke mellomrom eller forskjell på store og små bokstaver, DOS-navnet tillater heller ikke æ, ø og å.

Navnet på mappen "Mine dokumenter" blir dermed i DOS noe slikt som "minedok~". Dette er en vesentlig forskjell, i og med at man ikke kan bruke det samme navnet uavhengig om man arbeider med "kataloger" eller "mapper". Dette problemet eksisterer bare i Windows, men likevel er dette en forskjell man må være klar over. Det er ikke uten grunn at man på engelsk fortsatt skiller mellom "directory" og "folder".

De norske ordene er tradisjonelt "katalog" og "mappe".

I tillegg kan banen eller stien til en katalog-"mappe" være forskjellig fra banen til mappen du laster opp filer på. Nettadressen (URLen) kan også være helt forskjellig.

Å ikke skille mellom katalog og mappe gjør at ikke kan bruke norsk i kommunikasjonen med andre i samme fagfelt.

Enig i at dette (og forsåvidt alt annet) selvsagt kan diskuteres, og også enig i at vi ikke MÅ følge Fellesordlista i alle tilfeller. Vi har allerede blitt enige om noen unntak. Men jeg synes slike unntak bør bunne i spesielle forhold for Drupal, evt. tilfeller der Fellesordlista ser ut til å være dårlig tilpassa CMS.

Jeg ser ikke at mapper/kataloger i Drupal-sammenheng er forskjellig fra mapper/kataloger i andre sammenhenger, så dette ser ut som et tilfelle der vi burde kunne følge Fellesordlista.

Jeg er heller ikke sikker på om dette skillet mellom "directory" og "folder" er alment på engelsk, selv om det gjelder for Windows. http://en.wikipedia.org/wiki/Directory_%28file_systems%29 redirigerer til http://en.wikipedia.org/wiki/Folder_%28computing%29

Uansett hvor jeg prøver å slå opp det engelske ordet «directory» blir det oversatt med «katalog», ikke «mappe». Jeg stemmer for at vi også oversetter det med katalog.

Når det gjelder «mappa» syns jeg det burde hete «mappen», det høres litt mer norsk ut.

Jeg har kikket litt mer rundt nå, og finner begge deler -- mao. ikke noen veldig entydig støtte for hverken mappe eller katalog.

http://www.nob-ordbok.uio.no/ har ikke data-betydningen av hverken mappe eller katalog.
http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Dataspraak/ har ingen av disse ordene

http://i18n.skulelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html har "directory" = "folder" = "mappe"

http://dataleksikon.idg.no/ ser ut til å støtte "directory" = "folder" = "mappe" = "katalog", med "katalog" som det foretrukne begrepet (alle de andre har kun "Se katalog" som beskrivelse)

http://www.pc-hjelpen.com/html/ordbok.asp har "folder" = "directory" = "mappe"

http://filer.joomlainorge.no/ordlister har "folder" = "mappe", "directory" = "mappe"

IKT i skolen har oppføringer for både mappe og katalog: http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Dictionary_Word.aspx?id=2... og http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Dictionary_Word.aspx?id=2... . De har forskjellige beskrivelser, men er så vidt jeg kan se brukt som synonymer.

Med andre ord: Jeg finner en overvekt av "mappe", men ikke overveldende entydig. Kom gjerne med flere kilder, jeg har helt sikkert ikke funnet alt som er av relevante kilder til norske IT-begreper.

(Mhp. "mappa" kontra "mappen" skal jeg svare, men tenker det blir i en egen tråd om språkform. Må bare bake en sjokoladekake først :-)

Lagt til seinere på kvelden: http://localize.drupal.org/node/3539