Grupa za prevođenje Drupal-a na srpski jezik.

Glavno pravilo za prevođenje je da prevodimo na Ćirilično pismo, a zatim koristimo skriptu koja ćiriličnu verziju prebacuje na latiničnu.

Postoji i dodatni sajt zajednice gde možete skinuti latiničnu verziju. Takođe na tom sajtu imamo i rečnik sekciju na kojoj odlučujemo kako ćemo prevoditi određene termine.

Za komunikaciju koristimo Slack i IRC kanal kada organizovano veći broj ljudi prevodi Drupal. Pročitajte više o tome na http://localize.drupal.org/node/1328.

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (24.99 KB)2010-Dec-022011-Jul-14
Drupal core6.38Download (70.21 KB)2016-Feb-242017-Feb-19
Drupal core7.54Download (41.14 KB)2017-Feb-012017-Feb-19
Drupal core8.3.0-beta1Download (35.98 KB)2017-Feb-152017-Feb-19

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.16, 6.x-3.2, 7.x-3.14
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (554 bytes)2010-Nov-242011-Jul-13
Views6.x-2.16Download (3.43 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Views6.x-3.2Download (3.77 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Views7.x-3.14Download (3.32 KB)2016-Jun-152017-Feb-19
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.12, 8.x-3.0-alpha27
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (3.68 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.12Download (2.14 KB)2016-Nov-222017-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0-alpha27Download (1.2 KB)2016-Aug-202017-Feb-19
► Token6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.0-rc1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token6.x-1.19Download (713 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
Token7.x-1.7Download (664 bytes)2017-Jan-252017-Feb-19
Token8.x-1.0-rc1Download (672 bytes)2017-Jan-012017-Feb-19
► Pathauto6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0-rc1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto6.x-2.0Download (568 bytes)2015-Dec-082017-Feb-19
Pathauto7.x-1.3Download (610 bytes)2015-Dec-082017-Feb-19
Pathauto8.x-1.0-rc1Download (870 bytes)2017-Jan-292017-Feb-19
Libraries APINot available for download yet.
► Administration menu5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-2.8Download (580 bytes)2010-Nov-252011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (594 bytes)2010-Nov-282011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (632 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (594 bytes)2010-Nov-252011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (731 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10-rc1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (713 bytes)2010-Dec-052011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (811 bytes)2010-Dec-022011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (821 bytes)2010-Dec-062011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (1.64 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Date7.x-1.0-alpha2Download (768 bytes)2011-Jan-272011-Jul-14
Date7.x-2.10-rc1Download (1.37 KB)2016-Apr-272017-Feb-19
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.14, 8.x-5.0-beta7
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (822 bytes)2010-Dec-062011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (1.01 KB)2010-Dec-022011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (1.48 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Webform6.x-3.22Download (3.19 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Webform7.x-3.27Download (2.75 KB)2017-Feb-092017-Feb-19
Webform7.x-4.14Download (3.31 KB)2016-Aug-282017-Feb-19
Webform8.x-5.0-beta7Download (2.84 KB)2017-Feb-152017-Feb-19
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (722 bytes)2010-Dec-012011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (874 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
Wysiwyg7.x-2.3Download (1.05 KB)2016-Dec-312017-Feb-19
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.10, 8.x-1.5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (748 bytes)2011-Feb-232011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (2.05 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
IMCE6.x-2.6Download (1.7 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
IMCE7.x-1.10Download (1.37 KB)2016-Mar-312017-Feb-19
IMCE8.x-1.5Download (1.02 KB)2017-Feb-072017-Feb-19
► Google Analytics6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.2, 8.x-2.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics6.x-1.4Download (578 bytes)2012-Aug-022017-Feb-19
Google Analytics6.x-2.3Download (578 bytes)2012-Aug-022017-Feb-19
Google Analytics6.x-3.6Download (577 bytes)2015-Dec-082017-Feb-19
Google Analytics6.x-4.3Download (577 bytes)2016-Aug-102017-Feb-19
Google Analytics7.x-1.4Download (618 bytes)2015-Dec-082017-Feb-19
Google Analytics7.x-2.2Download (577 bytes)2016-Apr-242017-Feb-19
Google Analytics8.x-2.1Download (624 bytes)2016-Aug-102017-Feb-19
► Entity API7.x-1.8, 8.x-0.1, 8.x-1.0-alpha4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.8Download (1.38 KB)2016-Sep-222017-Feb-19
Entity API8.x-0.1Download (754 bytes)2016-Mar-302017-Feb-19
Entity API8.x-1.0-alpha4Download (678 bytes)2016-Dec-082017-Feb-19
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.1, 8.x-4.0-alpha1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (664 bytes)2010-Dec-062011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (711 bytes)2013-Jan-142017-Feb-19
Backup and Migrate6.x-2.7Download (1.43 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Backup and Migrate7.x-2.8Download (1.52 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Backup and Migrate7.x-3.1Download (1.7 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Backup and Migrate8.x-4.0-alpha1Download (975 bytes)2016-May-102017-Feb-19
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.17
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (999 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.17Download (999 bytes)2015-Dec-242017-Feb-19
► CAPTCHA5.x-3.2, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.4, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-3.2Download (644 bytes)2010-Nov-292011-Jul-13
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (652 bytes)2010-Nov-292011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (806 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
CAPTCHA7.x-1.4Download (850 bytes)2017-Feb-152017-Feb-19
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (769 bytes)2017-Feb-152017-Feb-19
► jQuery Update6.x-2.0-alpha1, 7.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (623 bytes)2010-Nov-242011-Jul-11
jQuery Update7.x-3.0-alpha3Download (674 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
► Views Slideshow6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.6, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-2.5Download (656 bytes)2016-Dec-262017-Feb-19
Views Slideshow6.x-3.1Download (572 bytes)2016-Dec-262017-Feb-19
Views Slideshow7.x-3.6Download (657 bytes)2017-Feb-162017-Feb-19
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (669 bytes)2015-Dec-082017-Feb-19
Views Slideshow8.x-4.3Download (657 bytes)2017-Jan-202017-Feb-19
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.9, 8.x-3.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (1.64 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Rules7.x-1.0-alpha2Download (1.04 KB)2010-Dec-062011-Jul-11
Rules7.x-2.9Download (1.92 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
Rules8.x-3.0-alpha2Download (1.2 KB)2016-Sep-302017-Feb-19
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (690 bytes)2010-Nov-242011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (772 bytes)2015-Dec-222017-Feb-19
XML sitemap6.x-2.1Download (1.1 KB)2015-Dec-222017-Feb-19
XML sitemap7.x-2.3Download (877 bytes)2016-May-252017-Feb-19
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (1.08 KB)2016-May-252017-Feb-19

More downloads are available. These are just the top projects among 17845 projects translated on this server.