Maligayang pagdating!

Maligayang pagdating sa pagsasaling-wika ng Drupal sa Filipino.

Ika'y lubusang hinihikayat na mag-basa ng pahinang "Mga patnubay sa pagsasaling-wika" bago mag-saling-wika.

Maraming salamat po at sana'y magtulong-tulong tayo sa pagsasaling-wika ng Drupal sa Filipino. Ang inyong ambag ay labis-labis na pinahahalagahan.

Sumasainyo, Koponang Filipino

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (55.48 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Drupal core6.38Download (100.08 KB)2016-Feb-242018-Feb-19
Drupal core7.56Download (74.24 KB)2017-Jun-212018-Feb-19
Drupal core8.5.0-beta1Download (35.98 KB)2018-Feb-092018-Feb-19

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.16, 6.x-3.2, 7.x-3.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (888 bytes)2010-Jun-172011-Jul-13
Views6.x-2.16Download (3.36 KB)2013-Sep-122018-Feb-19
Views6.x-3.2Download (3.99 KB)2015-Feb-142018-Feb-19
Views7.x-3.18Download (3.6 KB)2017-Aug-232018-Feb-19
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.13, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (4.78 KB)2015-Dec-222018-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.13Download (3.68 KB)2018-Feb-042018-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (1008 bytes)2017-May-032018-Feb-19
► Token5.x-1.15, 6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token5.x-1.15Download (491 bytes)2010-Aug-112011-Jul-13
Token6.x-1.19Download (622 bytes)2012-Sep-132018-Feb-19
Token7.x-1.7Download (953 bytes)2017-Jan-252018-Feb-19
Token8.x-1.1Download (997 bytes)2017-Dec-202018-Feb-19
► Pathauto5.x-1.2, 5.x-2.3, 6.x-1.6, 6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto5.x-1.2Download (461 bytes)2010-Mar-022011-Jul-12
Pathauto5.x-2.3Download (496 bytes)2010-Jun-022011-Jul-15
Pathauto6.x-1.6Download (573 bytes)2013-Sep-042018-Feb-19
Pathauto6.x-2.0Download (675 bytes)2013-Sep-042018-Feb-19
Pathauto7.x-1.3Download (709 bytes)2015-Oct-102018-Feb-19
Pathauto8.x-1.0Download (735 bytes)2017-May-032018-Feb-19
► Libraries API7.x-2.3, 8.x-3.0-alpha1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API7.x-2.3Download (502 bytes)2016-May-132018-Feb-19
Libraries API8.x-3.0-alpha1Download (516 bytes)2018-Jan-272018-Feb-19
► Administration menu5.x-1.2, 5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-1.2Download (494 bytes)2010-Jan-132011-Jul-16
Administration menu5.x-2.8Download (605 bytes)2010-Jan-132011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (665 bytes)2010-Jun-042011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (612 bytes)2015-Feb-222018-Feb-19
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (537 bytes)2010-Jun-012011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (1.05 KB)2014-Dec-222018-Feb-19
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (1.06 KB)2010-Mar-102011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (1.63 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (1.46 KB)2010-Jun-142011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (1.6 KB)2014-Apr-012018-Feb-19
Date7.x-1.0-alpha2Download (1 KB)2011-Jan-272011-Jul-14
Date7.x-2.10Download (919 bytes)2017-Apr-072018-Feb-19
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.16, 8.x-5.0-rc3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (1.02 KB)2010-Aug-292011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (1.22 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (1.3 KB)2013-Sep-022018-Feb-19
Webform6.x-3.22Download (2.79 KB)2015-Mar-072018-Feb-19
Webform7.x-3.27Download (2.43 KB)2017-Feb-092018-Feb-19
Webform7.x-4.16Download (2.98 KB)2017-Oct-062018-Feb-19
Webform8.x-5.0-rc3Download (3.63 KB)2018-Feb-042018-Feb-19
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (888 bytes)2010-Aug-282011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (888 bytes)2011-Jul-122018-Feb-19
Wysiwyg7.x-2.4Download (1 KB)2017-May-032018-Feb-19
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (876 bytes)2011-Feb-232011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (2.22 KB)2013-Sep-042018-Feb-19
IMCE6.x-2.6Download (1.78 KB)2014-Jan-312018-Feb-19
IMCE7.x-1.11Download (1.65 KB)2017-May-272018-Feb-19
IMCE8.x-1.6Download (1.07 KB)2017-Jul-122018-Feb-19
► Google Analytics5.x-1.9, 6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.4, 8.x-2.2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics5.x-1.9Download (799 bytes)2010-May-302011-Jul-16
Google Analytics6.x-1.4Download (799 bytes)2010-May-292018-Feb-19
Google Analytics6.x-2.3Download (799 bytes)2010-Oct-072018-Feb-19
Google Analytics6.x-3.6Download (860 bytes)2013-Oct-192018-Feb-19
Google Analytics6.x-4.3Download (1.3 KB)2016-Aug-102018-Feb-19
Google Analytics7.x-1.4Download (1.47 KB)2013-Oct-172018-Feb-19
Google Analytics7.x-2.4Download (1.35 KB)2017-Sep-252018-Feb-19
Google Analytics8.x-2.2Download (1.26 KB)2017-Sep-252018-Feb-19
► Entity API7.x-1.9, 8.x-0.1, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.9Download (1.99 KB)2018-Feb-142018-Feb-19
Entity API8.x-0.1Download (627 bytes)2016-Mar-302018-Feb-19
Entity API8.x-1.0-beta1Download (582 bytes)2017-Sep-202018-Feb-19
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.5, 8.x-4.0-beta3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (642 bytes)2010-Sep-022011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (605 bytes)2010-Sep-022018-Feb-19
Backup and Migrate6.x-2.7Download (1.2 KB)2013-May-162018-Feb-19
Backup and Migrate7.x-2.8Download (1.32 KB)2014-Jan-302018-Feb-19
Backup and Migrate7.x-3.5Download (1.55 KB)2018-Feb-052018-Feb-19
Backup and Migrate8.x-4.0-beta3Download (912 bytes)2017-Oct-122018-Feb-19
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (1.42 KB)2013-Sep-022018-Feb-19
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.18Download (1.12 KB)2017-Jun-262018-Feb-19
► CAPTCHA5.x-3.2, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.5, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-3.2Download (798 bytes)2010-Jun-022011-Jul-13
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (806 bytes)2010-May-172011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (1010 bytes)2015-Sep-092018-Feb-19
CAPTCHA7.x-1.5Download (848 bytes)2017-Sep-062018-Feb-19
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (603 bytes)2017-Feb-152018-Feb-19
► jQuery Update6.x-2.0-alpha1, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (586 bytes)2010-May-272011-Jul-11
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (573 bytes)2017-Mar-292018-Feb-19
► Views Slideshow6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-2.5Download (623 bytes)2016-Dec-262018-Feb-19
Views Slideshow6.x-3.1Download (506 bytes)2016-Dec-262018-Feb-19
Views Slideshow7.x-3.9Download (542 bytes)2017-Jun-082018-Feb-19
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (554 bytes)2015-Aug-262018-Feb-19
Views Slideshow8.x-4.6Download (542 bytes)2017-Nov-182018-Feb-19
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (1.91 KB)2013-Sep-112018-Feb-19
Rules7.x-1.0-alpha2Download (1.74 KB)2010-Oct-112011-Jul-11
Rules7.x-2.10Download (2.49 KB)2017-May-032018-Feb-19
Rules8.x-3.0-alpha3Download (1.4 KB)2017-May-252018-Feb-19
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (652 bytes)2010-May-272011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (592 bytes)2013-Sep-052018-Feb-19
XML sitemap6.x-2.1Download (1.44 KB)2014-Dec-072018-Feb-19
XML sitemap7.x-2.3Download (1.13 KB)2016-May-252018-Feb-19
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (1.07 KB)2016-May-252018-Feb-19

More downloads are available. These are just the top projects among 19767 projects translated on this server.