Maligayang pagdating!

Maligayang pagdating sa pagsasaling-wika ng Drupal sa Filipino.

Ika'y lubusang hinihikayat na mag-basa ng pahinang "Mga patnubay sa pagsasaling-wika" bago mag-saling-wika.

Maraming salamat po at sana'y magtulong-tulong tayo sa pagsasaling-wika ng Drupal sa Filipino. Ang inyong ambag ay labis-labis na pinahahalagahan.

Sumasainyo, Koponang Filipino

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (55.48 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Drupal core6.38Download (100.08 KB)2016-Feb-242017-Apr-29
Drupal core7.54Download (74.24 KB)2017-Feb-012017-Apr-29
Drupal core8.3.0Download (36.45 KB)2017-Apr-062017-Apr-29

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.16, 6.x-3.2, 7.x-3.16
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (888 bytes)2010-Jun-172011-Jul-13
Views6.x-2.16Download (3.36 KB)2013-Sep-122017-Apr-29
Views6.x-3.2Download (3.99 KB)2015-Feb-142017-Apr-29
Views7.x-3.16Download (3.6 KB)2017-Apr-032017-Apr-29
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.12, 8.x-3.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (4.78 KB)2015-Dec-222017-Apr-29
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.12Download (3.68 KB)2016-Nov-222017-Apr-29
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0-beta1Download (1020 bytes)2017-Mar-282017-Apr-29
► Token5.x-1.15, 6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.0-rc1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token5.x-1.15Download (491 bytes)2010-Aug-112011-Jul-13
Token6.x-1.19Download (622 bytes)2012-Sep-132017-Apr-29
Token7.x-1.7Download (953 bytes)2017-Jan-252017-Apr-29
Token8.x-1.0-rc1Download (1005 bytes)2017-Jan-012017-Apr-29
► Pathauto5.x-1.2, 5.x-2.3, 6.x-1.6, 6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0-rc1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto5.x-1.2Download (461 bytes)2010-Mar-022011-Jul-12
Pathauto5.x-2.3Download (496 bytes)2010-Jun-022011-Jul-15
Pathauto6.x-1.6Download (573 bytes)2013-Sep-042017-Apr-29
Pathauto6.x-2.0Download (675 bytes)2013-Sep-042017-Apr-29
Pathauto7.x-1.3Download (709 bytes)2015-Oct-102017-Apr-29
Pathauto8.x-1.0-rc1Download (743 bytes)2017-Jan-292017-Apr-29
► Libraries API7.x-2.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API7.x-2.3Download (502 bytes)2016-May-132017-Apr-30
► Administration menu5.x-1.2, 5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-1.2Download (494 bytes)2010-Jan-132011-Jul-16
Administration menu5.x-2.8Download (605 bytes)2010-Jan-132011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (665 bytes)2010-Jun-042011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (612 bytes)2015-Feb-222017-Apr-29
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (537 bytes)2010-Jun-012011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (1.05 KB)2014-Dec-222017-Apr-29
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (1.06 KB)2010-Mar-102011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (1.63 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (1.46 KB)2010-Jun-142011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (1.6 KB)2014-Apr-012017-Apr-29
Date7.x-1.0-alpha2Download (1 KB)2011-Jan-272011-Jul-14
Date7.x-2.10Download (919 bytes)2017-Apr-072017-Apr-29
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.15-rc1, 8.x-5.0-beta11
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (1.02 KB)2010-Aug-292011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (1.22 KB)2010-Sep-012011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (1.3 KB)2013-Sep-022017-Apr-29
Webform6.x-3.22Download (2.79 KB)2015-Mar-072017-Apr-29
Webform7.x-3.27Download (2.43 KB)2017-Feb-092017-Apr-29
Webform7.x-4.15-rc1Download (2.99 KB)2017-Mar-302017-Apr-29
Webform8.x-5.0-beta11Download (3.13 KB)2017-Apr-062017-Apr-29
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (888 bytes)2010-Aug-282011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (888 bytes)2011-Jul-122017-Apr-29
Wysiwyg7.x-2.3Download (1 KB)2016-Dec-312017-Apr-29
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.10, 8.x-1.5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (876 bytes)2011-Feb-232011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (2.22 KB)2013-Sep-042017-Apr-29
IMCE6.x-2.6Download (1.78 KB)2014-Jan-312017-Apr-30
IMCE7.x-1.10Download (1.47 KB)2016-Mar-312017-Apr-29
IMCE8.x-1.5Download (1.07 KB)2017-Feb-072017-Apr-29
► Google Analytics5.x-1.9, 6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.3, 8.x-2.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics5.x-1.9Download (799 bytes)2010-May-302011-Jul-16
Google Analytics6.x-1.4Download (799 bytes)2010-May-292017-Apr-29
Google Analytics6.x-2.3Download (799 bytes)2010-Oct-072017-Apr-29
Google Analytics6.x-3.6Download (860 bytes)2013-Oct-192017-Apr-29
Google Analytics6.x-4.3Download (1.3 KB)2016-Aug-102017-Apr-29
Google Analytics7.x-1.4Download (1.47 KB)2013-Oct-172017-Apr-29
Google Analytics7.x-2.3Download (501 bytes)2016-Aug-102017-Apr-30
Google Analytics8.x-2.1Download (1.26 KB)2016-Aug-102017-Apr-30
► Entity API7.x-1.8, 8.x-0.1, 8.x-1.0-alpha4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.8Download (1.99 KB)2016-Sep-222017-Apr-29
Entity API8.x-0.1Download (627 bytes)2016-Mar-302017-Apr-30
Entity API8.x-1.0-alpha4Download (584 bytes)2016-Dec-082017-Apr-29
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.1, 8.x-4.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (642 bytes)2010-Sep-022011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (605 bytes)2010-Sep-022017-Apr-29
Backup and Migrate6.x-2.7Download (1.2 KB)2013-May-162017-Apr-29
Backup and Migrate7.x-2.8Download (1.32 KB)2014-Jan-302017-Apr-29
Backup and Migrate7.x-3.1Download (1.5 KB)2015-May-132017-Apr-29
Backup and Migrate8.x-4.0-alpha2Download (914 bytes)2017-Apr-052017-Apr-29
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.17
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (1.42 KB)2013-Sep-022017-Apr-29
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.17Download (1.12 KB)2015-Dec-242017-Apr-29
► CAPTCHA5.x-3.2, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.4, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-3.2Download (798 bytes)2010-Jun-022011-Jul-13
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (806 bytes)2010-May-172011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (1010 bytes)2015-Sep-092017-Apr-29
CAPTCHA7.x-1.4Download (848 bytes)2017-Feb-152017-Apr-29
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (603 bytes)2017-Feb-152017-Apr-29
► jQuery Update6.x-2.0-alpha1, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (586 bytes)2010-May-272011-Jul-11
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (573 bytes)2017-Mar-292017-Apr-29
► Views Slideshow6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.8, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-2.5Download (623 bytes)2016-Dec-262017-Apr-29
Views Slideshow6.x-3.1Download (506 bytes)2016-Dec-262017-Apr-29
Views Slideshow7.x-3.8Download (542 bytes)2017-Mar-062017-Apr-29
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (554 bytes)2015-Aug-262017-Apr-29
Views Slideshow8.x-4.4Download (542 bytes)2017-Mar-072017-Apr-29
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.9, 8.x-3.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (1.91 KB)2013-Sep-112017-Apr-29
Rules7.x-1.0-alpha2Download (1.74 KB)2010-Oct-112011-Jul-11
Rules7.x-2.9Download (2.42 KB)2015-Mar-172017-Apr-29
Rules8.x-3.0-alpha2Download (1.4 KB)2016-Sep-302017-Apr-30
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (652 bytes)2010-May-272011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (592 bytes)2013-Sep-052017-Apr-29
XML sitemap6.x-2.1Download (1.44 KB)2014-Dec-072017-Apr-29
XML sitemap7.x-2.3Download (1.13 KB)2016-May-252017-Apr-29
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (1.07 KB)2016-May-252017-Apr-29

More downloads are available. These are just the top projects among 18261 projects translated on this server.